Menu Zamknij

Oblicza epok 3.2 – podręcznik do języka polskiego dla kl. 3

Oblicza epok 3.2 znajdziesz na stronie www.taniaksiazka.pl to druga część podręcznika do języka polskiego dla klasy trzeciej szkoły ponadpodstawowej (liceum i technikum). Książka obejmuje wiedzę z zakresu podstawowego i rozszerzonego. W podręczniku tym omówiona została literatura wojenna, z okresu II wojny światowej. Na wstępie zamieszczono kalendarium, w którym ujęte zostały najważniejsze wydarzenia historyczne i polityczne oraz ważne wydarzenia z dziejów kultury. Materiał został podzielony na jednostki lekcyjne

Budowa poszczególnych rozdziałów

  • podanie tytułu jednostki lekcyjnej
  • umieszczenie czasu powstania dzieła na osi czasu
  • tekst odautorski, zawierający podstawowe informacje o utworze, jego genezie, tematyce i problematyce
  • elementy graficzne, które ułatwiają zapamiętanie ważnych treści
  • krótka informacja o twórcy dzieła – jego biografii i twórczości
  • właściwy tekst literacki
  • polecenia do tekstu
  • konteksty współczesne – zestawione na podstawie podobieństwa treści, motywów, środków wyrazu. Mogą to być inne utwory, ewentualnie kadry z filmu, reprodukcje, plakaty czy fotografie
  • kluczowe pojęcia i terminy teoretycznoliterackie umieszczone w ramkach
  • ramki: “Wiedzieć więcej”, w których zawarto ciekawostki i dodatkowe informacje mogące zainteresować ucznia

Rodzaje poleceń do tekstu

Polecenia do tekstu obejmują jego analizę i interpretację, odnoszą się do dyskusji nad wartościami, konfliktami wartości i postawami bohaterów. W każdym rozdziale zawarte jest również polecenie dotyczące tworzenia własnego tekstu. Najczęściej zadanie dotyczy zinterpretowania tekstu poetyckiego lub dokonania interpretacji porównawczej tekstów poetyckich, ewentualnie napisania rozprawki na konkretny temat związany z lekturą. W niektórych jednostkach lekcyjnych pojawia się tzw. zadanie projektowe. Dotyczy ono zrealizowania uczniowskiego projektu zgodnie z zainteresowaniami ucznia.

Po każdym dziale w podręczniku znajduje się rozdział powtórzeniowy. Przygotowuje on m.im. do stworzenia przez ucznia samodzielnej wypowiedzi ustnej na podany temat. Na końcu podręcznika znajduje się spis problemów do powtórzenia oraz  indeks pojęć.