Menu Zamknij

Oblicza epok 3.2 – podręcznik do języka polskiego dla kl. 3 – WSiP

Podręcznik “Oblicza epok 3.2” wydany został przez WSiP. Jest to książka do języka polskiego dla klasy trzeciej (druga część) szkoły ponadpodstawowej. Podręcznik służy do nauczania na poziomie podstawowym i rozszerzonym. obejmuje literaturę wojenną. Książka podzielona została na jednostki lekcyjne. W każdej jednostce zawarto zarówno wiedzę teoretyczną o epoce i fragmenty utworów, jak i ćwiczenia pozwalające na kształcenie konkretnych umiejętności praktycznych.

Budowa jednostek lekcyjnych

 • Tytuł (temat) lekcji
 • Zwizualizowanie czasu powstania utworu poprzez wykorzystanie osi czasu
 • Tekst napisany przez autorów podręcznika. Wprowadza ucznia w kontekst kulturowy, przybliża epokę, podaje genezę utworu
 • Ramki “Wiedzieć więcej”, w których uczeń znajdzie ciekawostki i dodatkowe informacje
 • Biogramy twórcy dzieła, też ujęte w ramki
 • Właściwy tekst literacki opatrzony przypisami wyjaśniającymi trudne pojęcia
 • Konteksty literackie, czyli utwory współczesne połączone z tekstem właściwym wspólnym tematem bądź motywem
 • Ilustracje, zdjęcia, diagramy – pobudzają ciekawość oraz pozwalają zapamiętać treści
 • Pojęcia kluczowe – wyjaśnienie w ramkach pojęć z teorii literatury, filozofii, dziedziny teatru czy sztuki
 • Pod każdym tekstem literackim znajdują się polecenia i zadania do wykonania

Rodzaje zadań do wykonania zawartych w podręczniku

 • Analiza i interpretacja służą omówieniu dzieła literackiego – treści, problematyki, motywów, warsztatu, podziału na gatunki
 • Wartości i postawy zawierają propozycje tematów do przedyskutowania. Mogą dotyczyć postaw bohaterów, motywów postępowania itd.
 • Wypowiedź pisemna zawiera propozycje tematów do napisania własnej dłuższej wypowiedzi w oparciu o teksty literackie. Wypowiedź ma również sprecyzowaną formę, może to być np. rozprawka lub interpretacja utworu poetyckiego
 • Zadanie projektowe polega na zrealizowaniu projektu w oparciu o różne źródła wiedzy

Zadania powtórzeniowe

Zadania powtórzeniowe znajdują się po każdym dziale. Dotyczą analizy tekstu nieliterackiego lub stworzenia własnej wypowiedzi – pisemnej lub ustnej.

Na końcu podręcznika znajduje się indeks pojęć.